Οι νέοι (εφηβική και αρχή της ενηλικίωσής τους) μπορεί να συναντήσουν τον θάνατο με πολλούς τρόπους, και σε κάθε περίπτωση να βιώσουν με φόβο την υπενθύμιση του προσωρινού της ύπαρξής μας, την στιγμή που νοιώθουν…

Διαβάστε περισσότερα στo studentvoice.com.cy