Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης μελετά  να εντάξει έργο στην περιοχή του χωριού Τιμη  την περίοδο 2019-2020 αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ο κ.Πετριδης απαντούσε σε ερώτημα που υπέβαλε μέσω της βουλής ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Πάφου  Ηλίας Μυριάνθους.

Το αίτημα της  Κοινότητας Τίμη είναι όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης προχωρήσει με την ανάπτυξη τεμαχίου στην Κοινότητα, με σκοπό να παραχωρηθούν τα οικόπεδα σε νεαρά ζευγάρια. Λόγω όμως  της δημοσιονομικής κατάστασης , απόρροια του 2013, σημειώνεται,  που οδήγησε στη μείωση των διαθέσιμων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό για την εφαρμογή των στεγαστικών Σχεδίων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, τα πλείστα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου έχουν ανασταλεί.  Ο κ.Πετριδης υπενθυμίζει ότι τερματίστηκε η πολιτική παραχώρησης δάνειων μέσω του Στεγαστικού Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στον Κυπριακό Οργανισμό αναπτύξεως Γης, βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα πάντως με σχετική επιστολή του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης,  έχει ήδη εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια και άδεια διαίρεσης οικοπέδων για το τεμάχιο που διαθέτει στην Κοινότητα Τίμης. Αναφέρει επίσης ότι έχουν γίνει προσχέδια για την ανέγερση οικιστικών μονάδων για διάθεσή τους σε οικογένειες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.

Ο ΚΟΑΓ αναφέρει ότι στην Κοινότητα Τίμης έχει ήδη κατασκευάσει και διαθέσει 60 οικόπεδα και 48 κατοικίες.