Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 10-16/7/2017 (GRAS-RAPEX – Report 28) , έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, 47 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για…

Διαβάστε περισσότερα στην cyprustimes.com