Το KES College, ως ο τελικός δικαιούχος του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας», που αποσκοπεί στη στήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της…

Διαβάστε περισσότερα στo studentvoice.com.cy