Προειδοποεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Στην αγορά θερμάστρα πετρελαίου που ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς

Για θερμάστρα πετρελαίου η οποία ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς καθότι είναι δυνατή η καύση…

Διαβάστε περισσότερα στην cyprustimes.com